Jong en oud sporten samen!

Deze maand kwamen de basisscholen die straks in de Tirrel hun intrek gaan nemen bij De Twaalf Hoven om samen te sporten. Op donderdag 9 mei was groep 5/6 van OBS Tiggeldobbe aan de beurt om samen met de bewoners

Lees verder

Raad gemeente Het Hogeland op bezoek

De Tirrel had de primeur: het eerste officiële werkbezoek van de nieuwe gemeenteraad van gemeente Het Hogeland. We mochten voor de leden een inspirerende avond over de Tirrel organiseren. We hebben de raadsleden hopelijk enthousiast gemaakt met ons verhaal over

Lees verder

Aanbesteding technisch ontwerp de Tirrel

Het definitief ontwerp (DO) is inmiddels gereed. De aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de Tirrel is ingediend. De volgende stap is het opstellen van het technisch ontwerp inclusief bestek en een uitvoeringsgereed ontwerp. Inmiddels is de aanbesteding op Tenderned gepubliceerd.