Casper Meinders interim directeur Stichting Beheer voor de Tirrel

Sinds april is Casper Meinders interim directeur van Stichting Beheer voor de Tirrel. De stichting neemt de leiding in de samenwerking tussen alle partners van de Tirrel. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten, het onderhoud en voor een duurzame en financieel gezonde exploitatie. In de dagelijkse werkzaamheden laat Meinders zich ondersteunen door Jaap Rosema.
De scholen en andere gebruikers van de Tirrel behouden hun eigen directeuren.

Ontwikkeling

De directeur werkt vanuit de vastgestelde visie en is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de Tirrel. Hij verbindt en faciliteert initiatieven die het concept verder versterken en verbeteren. Daarnaast zorgt hij ervoor dat alle partijen op hun eigen manier optimaal bijdragen aan de ambitie en cohesie van de Tirrel. Hij legt de verbindingen tussen de betrokken organisaties.

De Tirrel

De Tirrel is meer dan samen een gebouw of terrein delen. Ontmoeten, Verbinden en Verrijken staan centraal. Een plek waar bewoners, kinderen, docenten, zorgverleners, sporters, buurtbewoners en andere betrokkenen welkom zijn en er toe doen!