De Tirrel wordt een mini-samenleving waar iedereen ertoe doet. Het motto is: ontmoeten verbinden en verrijken. Door die ontmoeting tussen verschillende professionals en vrijwilligers kunnen we ook van elkaar leren. De kinderen leren van de ouderen met gezamenlijke activiteiten, de ouderen kunnen bij sporters gaan kijken en stagiaires van de scholen kunnen ook meelopen in de zorg. Het gebouw is belangrijk voor de regio en het dorp en wordt een kloppend hart voor de wijk, de bewoners, familie en vrienden van bewoners, studenten en sporters. Samen maken we de Tirrel!

Kansen: Mensen worden steeds ouder en er komen minder mensen op de arbeidsmarkt. De toekomstige arbeidsmarkt en flexibele instroom (qua tijd en niveau) vraagt dat gekeken moet worden of taken met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden anders georganiseerd moeten worden.
Dit is een gegeven voor de zeer nabije toekomst waar we in de Tirrel innovatief mee om willen gaan. We willen daarom o.a. onderzoek doen naar meer flexibele onderwijsconcepten op maat en meer vraag-gestuurd onderwijs bieden. Dit om mensen te boeien en te binden aan de Tirrel en met al die rollen en functies die er te vinden zijn.

Arbeidsmarkt en onderwijs. De Tirrel is van belang voor de regio. Het is een plek waar veel mensen werken. Het is ook bedoeld als plek waar mensen die moeilijker een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden en/of zich moeilijker kunnen ontwikkelen. Samen met Vakland het Hogeland en specifiek met PLOC (Praktijk Leer Ontwikkel Centra) is er verbinding vanuit de Tirrel met arbeidsmarkt en onderwijs in de regio.
Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt, hiermee neemt de arbeidsmarktparticipatie toe. We willen medewerkers verbinden aan de Tirrel door op een unieke manier onderwijs en partners te verbinden aan de medewerker en visa versa. De praktijk dient als uitgangspunt van het leren en vraagstukken waar medewerkers in de praktijk tegen aanlopen zijn hierbij leidend.
Door samenwerking met het onderwijs (o.a. ROC’s, Pabo’s, Health Hub, Hanze Hogeschool en het VMBO (inclusief het praktijkonderwijs) in onze regio), sluit het onderwijs aan op de vraag vanuit de praktijk van alle dag. Scholing is dichtbij en op de werkplek georganiseerd en sluit aan bij de leefwereld van de deelnemers. Dit betekent dat er onderwijs op maat gegeven wordt en hier horen flexibele manieren en aan de praktijk gelieerde vormen van leren en experimenteren bij.

Kortom: vanuit de Tirrel zijn we bezig met een proces om onderwijs en arbeidsmarkt samen met andere organisaties aan te passen aan de huidige tijd.
Meer weten? Neem contact met ons op: info@detirrel.nl.