Vandaag de dag blijven ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen en vragen zij daar de zorg die ze nodig hebben. Actief mee blijven doen in de samenleving en aansluiting zoeken bij de activiteiten en ondersteuning in de buurt: daar worden de ouderen toe opgeroepen. Pas als mensen heel kwetsbaar worden en door hun naasten en de thuiszorg niet meer thuis of in een aanleunwoning kunnen worden geholpen, kunnen ze (tijdelijk) naar huis waar verpleeghuiszorg wordt geboden.

Mensen kunnen dan terecht bij De Twaalf Hoven. De Twaalf Hoven is er voor 24-uurs langdurige zorg en wonen, kortdurend verblijf, logeren, diagnostiek, dagbehandeling en dagopvang, revalidatie en palliatieve zorg. De Twaalf Hoven heeft een regionale functie.

Thuis geven mensen zelf invulling en betekenis aan het leven. Eenmaal in De Twaalf Hoven is dat niet anders. Dierbaren zijn net zo welkom en moeten mee kunnen leven. Zoals mensen dat thuis gewend waren. In de zorg richten we ons op het welzijn, dat wat iemand belangrijk vindt in het leven en tijdens de zeer kwetsbare fase van de oude dag.

Ga naar de website van De Twaalf Hoven