Leefbaarheid staat hoog op de agenda en de aangrenzende wijken zien kansen als zij mee gaan werken aan deze nieuwe ontwikkeling. De nieuwe invulling van het terrein van De Twaalf Hoven wordt een kloppend hart in Winsum waar samenzijn, betrokkenheid en zorg voor elkaar geen opgave is, maar vanzelfsprekend.

Er is ruimte voor betrokken buurtbewoners om activiteiten te organiseren. Activiteiten voor wijkbewoners waar wellicht ook bewoners van De Twaalf Hoven aan mee kunnen doen. Of juist samenwerken met de kinderen. Ideeën hiervoor zijn er al volop. Denk aan een eetcafé, brei & haakclub, biljart, interactieve speurtochten voor jong en oud. Straks moet worden gekeken hoe alles ingevuld kan worden en wat nodig is dit te realiseren.

Binnen zijn er ruimtes voor die activiteiten of juist rustige ruimtes. De deur staat altijd open voor mensen uit de wijk, en vanzelfsprekend álle Winsumers! Buiten wordt een groene parkachtige buitenomgeving gerealiseerd. Deze maakt het mogelijk dat ook daar activiteiten georganiseerd worden. Op die manier kunnen we de leefruimte van de scholen en De Twaalf Hoven vergroten.