De Tirrel is gebouwd op de visie van Ontmoeten-Verbinden-Verrijken. Ons motto is Jij doet ertoe!. Op dit moment zijn er naast zorg, onderwijs, kinderopvang, Lentis en sport nog een aantal andere organisaties die al gebruik maken van de Tirrel. Het gebouw is voor 2/3 deel van de gemeente Het Hogeland en voor 1/3 deel van Stichting de Hoven. Het beheer en de exploitatie valt onder een Vereniging van Eigenaren, waar beide partners zitting in hebben. De dagelijkse leiding van de Tirrel is in handen van een directeur. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor de kerntaken die het uitvoert (zorg, onderwijs, opvang, enz.). Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar Beheer- en Exploitatieplan de Tirrel.

Maar de Tirrel staat graag open voor anderen die gebruik willen maken. Dat kan professioneel, recreatief, structureel of incidenteel en voor verschillende doeleinden of functies zijn.

  • Wil je deelnemen aan de Tirrel en wellicht (ook) samenwerken met de andere organisaties?
  • Wil je gebruik willen maken van ruimtes? Als vereniging, voor kunst, cultuur, activiteiten?
  • Wil je gebruik maken van de horeca gelegenheid?
  • Ben je op zoek naar een (tijdelijke) werkplek als zzp-er?
  • Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden om ruimtes te huren voor workshops of bijeenkomsten?

Neem contact met ons op. Dat geldt ook voor vragen en opmerkingen.

Je mag natuurlijk ook gewoon even binnenlopen voor een kopje koffie. Je bent van harte welkom!

Ontstaan
Het idee en de eerste uitwerking van de Tirrel is een initiatief geweest van Stichting de Hoven, de gemeente Winsum en de schoolbesturen Lauwers en Eems en VCPO Noord-Groningen. Deze drie organisaties zijn de kern van de Tirrel. Ze hebben, nadat ze visie hadden gevormd en een architect hadden uitgekozen om de visie in een gebouw te vervatten, contacten gelegd met verschillend organisaties om vorm inhoud te maken.
Zo waren er contacten met het Wijkteam Winsum Zuid-Oost, met de directe buren, met de Health Hub Roden, met het Centre for Healthy Aging, de provincie en Vakland Het Hogeland. Daarnaast was er input vanuit de verschillende voorlichtingsoploopjes in en rond het dorp. Ook met organisaties die belangstelling toonden om een plek in de Tirrel te krijgen (o.a. sportverenigingen, horeca en kinderopvang) is veel gesproken.