Toen de Tirrel klaar was op de tekentafel van Team 4 architecten uit Groningen, was iedereen blij. De architect had de visie vertaald in een gebouw dat dienstbaar werd aan de praktijk van Ontmoeten-Verbinden-Verrijken. Het motto Jij doet ertoe! komt door het gebouw duidelijk tot uiting. Iedereen is er welkom en de gebruikers en bewoners hebben in het stervormig ontwerp enerzijds hun eigen deel, waar het rustig toeven en werken is. Anderzijds wordt het ontmoeten versterkt door het centrale deel waar sterpunten samen komen. En waar dus mensen samen komen. Samen kunnen praten, vieren, koffie drinken en genieten van en met elkaar.
Het door de firma Rottinghuis gebouwde complex is groot. Maar door het ontwerp met de vele ingangen (elke twee klaslokalen hebben bijvoorbeeld een aparte ingang) en de ruimte opzet van het gebouw is het een gebouw geworden met een dorps karakter.

Bij de voorbereiding en tijdens de bouw, waarbij de stenen zijn gebakken uit klei bij Tinallinge, is de buurt betrokken geweest. Ook bewoners van Winsum zijn via persberichten, folders, de website en zogenaamde oploopjes meegenomen in het proces. Het ging daarbij onder andere over grenzen, het behouden van zoveel mogelijk bomen, over veilig verkeer, over kiss&ride en weinig autoverkeer en parkeerplaatsen. De sporters van verschillende verenigingen werden betrokken bij de ideeën over de gymnastiekzaal en de sporthal.

Duurzaam

Natuurlijk is er gekeken naar duurzaamheid. Het gebouw is gasloos en voorziet middels vele zonnepanelen in eigen energie. Er is een lijst van materialen bijgehouden die in het gebouw zijn verwerkt, zodat we in de verre, verre toekomst weten wat er aan waardevolle materialen terug te winnen zijn. Ook is gekeken naar situaties waarin er minder klaslokalen nodig zijn en meer appartementen voor bewoners. Eén lokaal kan worden opgedeeld in twee appartementen. Zo kunnen we een optimaal gebruik van het gebouw behouden.

Bekijk de animatie over onze ambities op het gebied van duurzaamheid!

Park

De Tirrel komt te liggen te midden van een park. Het uitgangspunt is geweest om een veilige en uitnodigende omgeving te maken die past bij het Ontmoeten-Verrijken-Verbinden. Dat was nog een hele klus. Dit heeft te maken met de verschillende doelgroepen die in de Tirrel samenkomen. Als je bedenkt dat er jonge kinderen uit de kinderopvang, basisschoolkinderen en mensen met dementie zijn die we allemaal de ruimte geven, maar ook zo dat het veilig is, is dat een hele klus. Met een groene omgeving, scheidingen, paden en speelmateriaal, lijkt dat gelukt. In de praktijk zal moeten blijken of en wat we moeten bijstellen in die ideeën. De aanleg van het pak kan pas plaats vinden nadat de oude Twaalf Hoven is gesloopt. Dat zal eind 2023-2024 zijn. Ook ten oosten van de Tirrel is een groen gebied dat ruimte biedt.