Kinderen maken een belangrijk deel uit van de Tirrel. Tirrel is een Gronings woord en beteken “erg levendig”.  De schoolbesturen zaten vanaf het eerste begin met de gemeente en De Hoven om tafel om tot een visie te komen. Een visie waar ruimte en mogelijkheden voor kinderen zijn in een rijke setting.
Het gebouw is niet alleen op de scholen gericht. Het is een plek voor iedereen en alle leeftijden. Naast de twee scholen kruisen verschillende functies en bezoekers elkaar.
Ook kinderopvang krijgt een plek. Hierdoor kunnen kinderen van 07.00 uur tot 19.00 uur op de locatie verblijven. Het einddoel is een ‘rijke’ omgeving waarvan kinderen kunnen leren en profiteren.

Scholen

Twee basisscholen maken een deel uit van de Tirrel, Christelijke basisschool De Piramiden en openbare basisschool Tiggeldobbe. In het voortraject hebben de scholen volop samengewerkt om de visie van de Tirrel vorm te geven. De scholen blijven apart, maar gaan straks waar mogelijk (verder) samenwerken. Dat doen ze vanuit de gedachte elkaar te versterken. Daarbij behoudt iedere school wel zijn eigen identiteit en kijk op het onderwijs, maar ruimtes worden bijvoorbeeld gedeeld. Denk aan het gezamenlijk gebruik maken van het speelplein, het speellokaal, een atelier, themalokaal, bibliotheek en aula. De lokalen en leerpleinen worden niet gedeeld en zijn exclusief voor de school.
De scholen zijn blij met hun intrek in de Tirrel. Ze zien het als een verrijking voor de kinderen die hier ervaringen en leermomenten opdoen, die ze tot op heden in de eigen losstaande school niet kregen. Zie hiervoor ook onze notitie Scholen in de Tirrel.
De kinderen van beide scholen gaan straks samen naar school in een mooi, overzichtelijk, duurzaam en veilig gebouw. Voor iedere twee lokalen geldt dat er een aparte ingang is. Dat maakt het overzichtelijk en kleinschalig.

CBS De Piramiden

De Piramiden staat voor goed onderwijs, waar kinderen zich ontplooien en waar we samen het mooiste uit onszelf halen. De Piramiden is een christelijke school met een open houding voor mensen met een andere levensbeschouwelijke visie.

OBS Tiggeldobbe

Tiggeldobbe is een openbare school waar plek is voor ieder kind. Kinderen leren er veel en kunnen zich in een veilig klimaat met een positieve aanpak breed ontwikkelen. We besteden positief en actief aandacht aan ideeën en (geloofs-) overtuigingen.

Beide scholen werken onder het bevoegd gezag van schoolbesturen die samenwerken (VCPO Noord Groningen en Lauwers en Eems) die op korte termijn een bestuurlijke fusie beogen. Samen starten zij in de Tirrel een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek. Aan de exacte inhoud en het bepalen van de precieze doelgroep wordt nog gewerkt.

Cosis

Naast basisonderwijs er ook een opvanggroep van Cosis. Aan de invulling van deze doelgroep wordt momenteel gewerkt, waarbij er ook verbinding wordt gezocht met het onderwijs en de kinderopvang.

Naast onderwijs zijn er ook drie kinderopvangorganisaties in de Tirrel.

Kinderopvang Calimero

Bij Calimero laten we de kinderen vrij, zowel op de kinderdagopvang als op de buitenschoolse opvang. Ieder kind krijgt de kans om te groeien en zich te ontwikkelen op zijn eigen niveau. Bij ons mogen de kinderen zijn wie ze echt willen zijn.

Kinderopvang Het Hogeland

Wij bieden ouders/verzorgers een hooggewaardeerde opvang voor hun kind(eren) waar waardigheid, welbevinden en geluk ervaren worden. De kinderwereld = onze wereld!

Kinderopvangorganisatie Kids2b

Buitenschoolse opvang en peuteropvang, dicht bij een school of in een avontuurlijke en groene omgeving. Onze medewerkers zien daarbij iedere dag opnieuw jouw kind zoals hij is en geven hem de aandacht die hij verdient om te kunnen groeien!