Studenten tijdens 2-daagse aan de slag met sociale en technologische innovatie

Op 24 mei hebben de organisaties die in Winsum samen de Tirrel vormen en het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen een samenwerkingsovereenkomst getekend: Op weg naar een Innovatie Werkplaats. Samen gaan zij pionieren. De Tirrel wordt hiermee een broedplaats voor technologische, zorg- en welzijn-innovaties. De eerste concrete uitwerking hiervan is een Innovatie 2-daagse. Deze vindt plaats op 11 en 12 september in Winsum. Studenten van de Hanzehogeschool krijgen deze 2 dagen informatie over het project de Tirrel met de nadruk op sociale en technologische innovatie in zorg en/of onderwijs.

Doel 2-daagse

Het doel voor de studenten tijdens deze 2-daagse is om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de Tirrel, idee├źn op te doen en onderwerpen te verzamelen waar sociale en technologische innovatie uit voort kan komen. Aan het einde van de 2-daagse worden alle ingebrachte onderwerpen beoordeeld. Uiteindelijk worden 6 onderwerpen geselecteerd die ook daadwerkelijk worden uitgewerkt. Dat gebeurt direct daarna in een tijdspanne van 5 of 10 weken door dezelfde studenten. Deze uitwerkingen kunnen op hun beurt ook weer leiden tot verschillende opdrachten.

De 2-daagse wordt groots opgezet. Iedereen die direct of indirect betrokken is bij de Tirrel krijgt hierbij een rol. Daarnaast worden ook de wijkbewoners en het dorp Winsum als geheel betrokken.