De Tirrel wordt Innovatie Werkplaats

De Tirrel en Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 24 mei hebben de organisaties die in Winsum samen de Tirrel vormen en het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen een samenwerkingsovereenkomst getekend: Op weg naar een Innovatie Werkplaats. Samen gaan zij pionieren. De Tirrel wordt hiermee een broedplaats voor technologische, zorg- en welzijn-innovaties.

Technologie kan meer en meer onze zorg- en onderwijsprocessen ondersteunen. Daar wil de Tirrel gebruik van maken. Kortom: hoe kan technologie ons ondersteunen zodat we het maximale uit de Tirrel halen? Deze vraag heeft geleid tot een samenwerking met het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen. Op 24 mei is deze samenwerking officieel bekrachtigd door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst “Op weg naar Innovatie Werkplaats”.

Janny Nijlunsing (bestuurder De Hoven): “Er kan veel, maar wat is nu echt zinvol om in de Tirrel toe te passen? Dat gaan studenten van de Hanzehogeschool in de Innovatie Werkplaats onderzoeken. We gaan samen pionieren. Wat kunnen de mogelijkheden, effecten, toepasbaarheid en toegevoegde waarde van technologische toepassingen binnen de Tirrel in brede zin zijn? De Tirrel wordt een broedplaats voor technologische innovatie. Ik ben er trots op dat we deze samenwerking tot stand hebben gebracht. We zijn hiermee in Noord-Groningen een voorbeeld voor gelijksoortige projecten elders. Daarnaast kunnen de uitkomsten straks ook elders toegepast worden.”

Wat gaat er gebeuren?
De Hanzehogeschool Groningen gaat concreet aan de slag met diverse projecten en onderzoeken. Han de Ruiter (Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing): “We sluiten hierbij echt aan bij de Tirrel en de visie. Studenten, docenten en lectoren gaan samen met bedrijven en instellingen aan de slag met de vraagstukken van de Tirrel. Een Innovatie Werkplaats op maat dus. Hierbij kan je denken aan hoe technologische toepassingen in het gebouw kunnen worden gerealiseerd om het ontmoeten, verbinden en verrijken te stimuleren. Of hoe technologie kan helpen de regelgeving terug te dringen en op een veilige manier de vrijheid van bewoners van De Twaalf Hoven kan vergroten. Bij de uitvoering is er aandacht voor alle aspecten van positieve gezondheid en de focus ligt op het gebied van sociaal maatschappelijk participeren. Vanzelfsprekend worden de uiteindelijke bewoners en gebruikers actief betrokken.“

 

Marc Verschuren (Wethouder gemeente Winsum) en Han de Ruiter (Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing) bij het bord waar alle betrokken partijen zojuist een handtekening op hebben geplaatst. Het bord bestond uit puzzelstukken. De betrokken partijen hebben samen “de puzzel” gelegd. Dit stond symbool voor de puzzel die de Tirrel en de Hanzehogeschool met elkaar aangaan, en daarnaast voor ontmoeting en verbinding: Samen maken we de Tirrel.