De Tirrel gaat de hoogte in

Bijna alle 836 palen voor de fundering van de Tirrel zitten in de grond. De grote boorstellage is afgebroken en afgevoerd. Een kleiner boorstelling draait de laatste palen voor de sporthal in de grond. En dan gaat de bouw de hoogte in. Dat betekent dat de contouren van het gebouw, de vleugels en het middengebied, de komende tijd ook boven het maaiveld zichtbaar worden.