Bouw van de Tirrel gaat beginnen

Op 30 november gaat de bouw van de Tirrel starten. Aannemer Rottinghuis begint met de voorbereidingen om het terrein te richten als bouwplaats en bouwklaar te maken. Tegelijk start ook de sloop van één van de vleugels van de Twaalf Hoven.

Aannemer Rottinghuis gaat aan de slag
Vanaf 30 november gaat aannemer Rottinghuis aan de slag aan de Meeden 1. Eerst wordt het voorbereidende werk gedaan, zodat straks de bouw echt kan beginnen. Dat is grondwerk, het bouwrijp maken van het terrein, plaatsen van loodsen, aanleggen van wegen voor bouwverkeer en plaatsen van hekken.

Sloop door Rozeboom
Aannemingsbedrijf Rozeboom uit Appingedam gaat de sloopwerkzaamheden van De Twaalf Hoven uitvoeren. Om genoeg plaats te hebben voor de bouw van De Tirrel moet een vleugel gesloopt worden. Die vleugel is inmiddels al helemaal leeg. De Twaalf Hoven blijft dus voor het grootste deel staan totdat de Tirrel helemaal klaar is. Pas dan verhuizen de bewoners en cliënten en bezoekers van de dagopvang van De Twaalf Hoven naar de Tirrel. Dat duurt nog even!

De sloop van deze vleugel gaat zeer zorgvuldig. Eerst wordt binnen alles ontmanteld. Pas in het allerlaatste stadium wordt ook daadwerkelijk het gebouw gesloopt.

Informatie over de bouw
Omwonenden ontvangen vrijdag 27 november een nieuwsbrief met meer informatie over deze werkzaamheden in hun buurt. Via de website, de nieuwsbrief, Facebook, Instagram en Twitter houden we iedereen ook op de hoogte van de bouw. Op een later moment komt er een bouw-webcam waarop u de bouw kunt volgen.

Aannemer Rottinghuis en sloopbedrijf Rozeboom stellen zich binnenkort voor op Tirrel TV.

U kunt de nieuwsbrief omwonenden ook hier alvast downloaden.