Wat is de Tirrel?

Er is in één gebouw plek voor verschillende organisaties in het sociale domein, een soort mini-samenleving.

Deze organisaties zijn er naast hun kernactiviteit op gericht om onderling samen te werken, samen te leven en samen te leren met als leidend motief Jij doe ertoe!. Het geheel is daarmee meer dan de som der delen. Hierbij is er extra aandacht voor mensen in een achterstandssituatie. De kernwoorden zijn Ontmoeten-Verbinden-Verrijken. Je leest meer over de achtergrond van de Tirrel op de pagina Over ons – de Tirrel.