Jij doet er toe in de Tirrel

Uniek project in Winsum: Tiggeldobbe en De Piramiden en De Twaalf Hoven gaan samen in 1 gebouw. Dat gaat gebeuren in een nieuw te bouwen complex: de Tirrel. Het is voor de initiatiefnemers meer dan samen een gebouw of terrein delen. Het is op meerdere vlakken écht samen zijn; dus samenwerken, samenzijn en samenleven. Waarin elkaar ontmoeten voor iedereen centraal staat. Jaap Rosema (directeur o.a. Tiggeldobbe) en Siep Smidts (directeur o.a. De Piramiden) vertellen erover.

Jaap Rosema: “De Tirrel wordt een leef- en leergemeenschap voor jong en oud. Een minisamenleving als het dorp waarin je opgroeit. Kinderen gaan er naar school. Kwetsbare ouderen wonen er. Mensen uit de wijk, het dorp en omgeving komen er samen voor sport, activiteiten en gezelligheid. Zo ontstaat op een natuurlijke manier contact tussen al deze mensen van alle leeftijden. Elkaar zien. Met elkaar praten. Leren met en van elkaar. Kortom, met elkaar leven. “Jij doet er toe”, is dan ook niets voor niets de lijfspreuk van de Tirrel.”

Er komen ruimtes in het gebouw die voor alle gebruikers toegankelijk zijn en voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Hierdoor vindt er een natuurlijke ontmoeting plaats. Naast de leslokalen en de woningen voor ouderen, komt er een restaurant, sporthal en een therapiebad. De Tirrel -Gronings voor levendigheid- moet in 2019 gereed zijn.

Van 0 tot 12

De Tirrel heeft straks iets te bieden voor alle kinderen van 0-12 jaar. Siep Smidts: “We willen een doorlopende lijn aanbieden waarin voorschoolse opvang, basisonderwijs, naschoolse opvang en kind nabije zorg in samenhang en vanuit één pedagogische visie wordt aangeboden. Ouders kunnen gaan kiezen uit verschillende vormen van opvang en onderwijs in de vorm van opvangarrangementen en natuurlijk het openbaar of christelijk onderwijs. De Tirrel maakt het mogelijk dat er buitenschools een rijk aanbod van activiteiten komt zoals kunst, cultuur, sport, muziek en techniek.”

Jezelf en elkaar leren kennen en ontwikkelen

Het project legt een behoorlijke claim op de dagelijkse agenda van beide directeuren. Om dit concept te doen slagen, zoals zij voor ogen hebben is veel tijd en energie nodig. Maar dat doen ze graag. Jaap en Siep zijn enthousiast over de Tirrel, omdat het iets extra’s toevoegt aan het onderwijs. Jaap: “Dit concept geeft de kinderen iedere dag weer de kans geeft om spelenderwijs en levensecht te oefenen in het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Door deze bijzondere samenwerking worden de kinderen op natuurlijke wijze geprikkeld. Bijvoorbeeld door de ruimte waarin zij zijn, het aanbod van activiteiten en de omgang met de andere gebruikers van de Tirrel. Kinderen leren zo zichzelf kennen, ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Als ze na acht jaren hun basisschool in de Tirrel verlaten is hun rugzak met ervaringen en vaardigheden extra gevuld. Ik kijk nu al ontzettend uit naar de dag waarop we open gaan.”