“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Wethouders Harmannus Blok en Marc Verschuren zijn als bestuurders van de gemeente Winsum nauw betrokken bij het ontstaan van de Tirrel. Een ambitieus project waar de gemeente echt voor staat. Wethouder Harmannus Blok kijkt terug en blikt vooruit.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair onderwijs (basisscholen). De beoogde locatie voor de bouw van een nieuwe brede school was op het terrein van De Twaalf Hoven. In gesprekken met De Twaalf Hoven over de grond is het idee van de Tirrel langzaam ontstaan. En met het ontstaan van het idee, groeide het enthousiasme. Harmannus: “Het idee is gegroeid in een proces van ongeveer een jaar. Vanaf het eerste gesprek met De Hoven zat ik aan tafel. Aanvankelijk wilden we alleen een stuk grond kopen van De Hoven voor ons Integraal Kindcentrum Winsum. Langzamerhand ontstond het idee om samen iets te doen. Dat resulteerde begin 2016 in een prachtige visie van de bestuurder van De Twaalf Hoven en de beide schoolbesturen. Mijn enthousiasme is vooral een gevolg van het hele proces en de gesprekken die we daarin hebben gevoerd. Ik ben er echt in gaan geloven dat dit een unieke kans is.”

De Tirrel past optimaal in beleid

De gemeente Winsum steekt met dit project echt z’n nek uit. Nog niet eerder is zo’n project in Nederland gedaan. De Tirrel past optimaal in het beleid van de gemeente Winsum. Harmannus: “Winsum is ambitieus. Dat blijkt op verschillende terreinen. In het integraal huisvestingsplan voor onderwijshuisvesting heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken te willen groeien naar integrale kindcentra in eigentijdse frisse scholen. Daarnaast omarmen we de ‘inclusieve samenleving’ als gemeente. We zijn geen individuen, maar vormen samen een gemeenschap. Iedereen doet er toe. Of je nu jong bent en je staat aan het begin. Of je bent aan het eind van je leven gekomen, kwetsbaar en misschien wel zwaar dementerend. Iedereen moet kunnen rekenen op de nodige veiligheid en geborgenheid, maar ook op meedoen en erbij horen. Participatie vinden we heel belangrijk: samen bouwen aan de samenleving. Ook dat aspect komt terug in dit concept.”

Alle initiatiefnemers hebben voor ogen dat de Tirrel dé ontmoetingsplek in Winsum wordt, met een regionale uitstraling. Per functie zal dat wel gaan verschillen. Harmannus licht toe: “Qua basisonderwijs ligt hier voor een groot deel de toekomst voor het dorp Winsum. Voor wat betreft de zorg krijgt de Tirrel een regionale functie. Datzelfde geldt ook voor de sport. Dat is belangrijk voor het dorp Winsum, maar ook de dorpen daarom heen. Voor de wijk wordt de Tirrel hopelijk een belangrijke plek. “

Tijdsdruk is valkuil

Het ontstaan van de Tirrel heeft in een razende vaart concrete vormen aangenomen. Hadden ze in Uden (een vergelijkbaar, maar kleinschaliger project) nog 10 jaar nodig… in krap een jaar tijd ligt er een programma van eisen en staan we aan de vooravond van ontwerpen en bouwen. Harmannus geeft aan dat bij de bouw de visie en de gebruikers leidend moeten zijn. Hoewel het allemaal soepel lijkt te gaan zijn er ook best zorgen. “We hebben een enorme tijdsdruk. De Twaalf Hoven moet zo snel mogelijk een nieuw onderkomen. We zitten met veel partijen aan tafel. Het risico is dat we ‘samen’ uit het oog verliezen en teveel op eigen strepen staan. Maar als dat gebeurt, roep ik de partijen op om in gedachten nog eens terug te gaan naar het kerkje van Klein Wetsinge. Daar vonden de verkennende gesprekken plaats en kwamen we tot die gezamenlijke visie en ambitie. Houd die voor ogen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”