Teams De Piramiden en Tiggeldobbe in gesprek

Op 28 juni kwamen de teams van beide basisscholen samen om met elkaar van gedachten te wisselen over het te bouwen gebouw, de cultuur van omgaan met elkaar en het creëren van een warme, veilige sfeer voor iedereen die actief is in de Tirrel.

Op 28 juni hebben beide teams in het kerkje van Klein Wetsinge gesproken over de plannen van “hun” nieuwe school in een concept en setting waar ieder er toe doet. Siep Smidts, directeur van De Piramiden: “Zowel mijn collega-directeur Jaap Rosema als ik vinden het belangrijk dat de mensen die straks de unieke samenwerking vorm moeten geven, meedenken en meepraten over het nieuw te bouwen gebouw. Ook kinderen en ouders van beide scholen hebben meegedacht over de plannen en dat blijft ook gebeuren.”

De teams hebben tijdens de middag teruggekeken op het proces tot nu toe en uiteraard ook vooruit. Niet alleen over het te bouwen gebouw, vooral ook over de cultuur van omgaan en het cree?ren van een warme, veilige sfeer. De scholen blijven zelfstandig, maar zullen veel samenwerken. Met elkaar en met de mensen die werken en wonen in De Twaalf Hoven. Tevens zullen andere partijen en partners aansluiten, zoals buitenschoolse opvang.

Jij doet er toe

Jaap Rosema, directeur Tiggeldobbe: “Het motto van de Tirrel “Jij doet er toe” staat in alles centraal. Leidende principes voor de samenwerking tussen alle partners is ontmoeten, verbinden en verrijken. Voor de kinderen van beide scholen houdt dat in dat ze naar school gaan in een rijke omgeving. Ze spelen, werken en leren in een soort van minisamenleving. En ik ben ervan overtuigd dat zij -conform visie en gedachte- straks rijker en met een vollere rugzak aan ervaringen en vaardigheden de basisschool verlaten dan dat ze dat nu doen.”

De ontmoeting tussen de teams deze middag was succesvol. Siep Smidts: “Bezig zijn met de Tirrel geeft energie. Je merkt dat de teams zin hebben om het samen te gaan doen. De positieve sfeer was voelbaar in de ruimte. De Tirrel is vol in ontwikkeling en er wordt door veel partijen hard aan gewerkt. We hebben ook specifiek stilgestaan bij de rol van andere partijen zoals de buitenschoolse opvang. Deze middag was een van de vele stappen op weg naar een prachtig gebouw met verschillende functies in 2019.”

Architect

Er is inmiddels een architect geselecteerd: Team 4 Architecten uit Groningen. Op 20 juli wordt de overeenkomst getekend en wordt meer bekend over de vervolgstappen.