Studenten Hanzehogeschool Groningen dompelen zich 2 dagen onder in de wereld van de Tirrel

Dinsdag 11 en woensdag 12 september dompelen ruim 50 studenten van de Hanzehogeschool Groningen zich onder in de wereld van de Tirrel in Winsum. Tijdens deze 2-daagse verdiepen zij zich in de verschillende deelnemende organisaties, praten zij met toekomstige gebruikers en bewoners en kijken ze rond in de omgeving. Gezamenlijk onderzoeken ze hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken rond de zorg, sociale innovatie, onderwijs en technologie van en in de Tirrel.

De studenten blijven beide dagen in Winsum en slapen op camping Marenland. De inzet van de studenten is onderdeel van het introductieprogramma van de Master Healthy Ageing Professional van de Hanzehogeschool Groningen. De organisaties die samen de Tirrel vormen en het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool tekenden dit voorjaar een samenwerkingsovereenkomst. De Tirrel wordt hiermee een broedplaats voor technologische, zorg- en welzijn-innovaties.

De studenten gaan zich gedurende de twee dagen op basis van de thema’s Ontmoeten, Verbinden, Verrijken, richten op vier kernvragen:
• Hoe kunnen zorg en onderwijs elkaar versterken en winst behalen voor de deelnemers?
• Hoe kunnen technologische toepassingen het ontmoeten, verbinden verrijken stimuleren?
• Hoe kan technologie regelgeving terugdringen en op een veilige manier de vrijheid van bewoners en vergroten?
• Hoe kan de wijk worden betrokken en deel uit gaan maken van de visie van de Tirrel?

Aan het einde van de tweede dag presenteren de studenten diverse oplossingen en ideeën volgens het “Dragons Den” principe: De ideeën worden dan kort toegelicht en kritisch getoetst op bijvoorbeeld haalbaarheid, relevantie, innovatie door een selectiecommissie bestaande uit bestuurders van de betrokken organisaties. Alleen de meest kansrijke ideeën blijven over en worden door de studenten de komende periode in hun lessen verder uitgewerkt. Op die manier dragen de studenten op een innovatieve manier bij een de toekomstige inrichting van de Tirrel en de omgeving.