Sint Maarten

Vandaag gingen de jongste kinderen van de Tiggeldobbe en de Piramiden hun Sint-Maartenliedjes zingen bij de Twaalf Hoven. Net als andere jaren genoten de ouderen volop van de zingende kinderen en hun mooie lampions. De kinderen waren blij met hun eerste snoepjes en lekkernijen. Nu moesten de kinderen en juffen nog oversteken naar het gebouw van de Twaalf Hoven. Volgend jaar kunnen ze in de Tirrel blijven en naar de woonvleugels van de ouderen gaan. Het ontmoeten en het vieren met elkaar wordt dan een stuk makkelijker.