Samenwerking de Tirrel en Centre of Expertise Healthy Ageing

Voor de toekomst wordt de inzet en het gebruik van technologie steeds belangrijker. Het is duidelijk dat technologie onderwijs en zorg kan ondersteunen. Voor de Tirrel en de buurt hebben we specifiek de vraag gesteld hoe technologie een bijdrage kan leveren aan het versterken en vormgeven van de visie van de Tirrel.

Met vertegenwoordigers van Centre of Expertise Healthy Ageing / Hanzehogeschool Groningen zijn mogelijkheden besproken m.b.t. de rol en betekenis van technologie voor de Tirrel. Wat we willen onderzoeken is op welke wijze het Centre of Expertise Healthy Ageing en de Hanzehogeschool Groningen hieraan kan bijdragen. Op dit moment zijn er verregaande gesprekken om een samenwerking aan te gaan. Het idee is dat via een “Innovatie Werkplaats” verschillende (onderzoeks)projecten en opdrachten worden opgepakt.

Doelen en resultaten

Met de samenwerking en het (nog op te stellen) programma en (deel)plannen beogen de partners een bijdrage te leveren aan de programmadoelen en uiteindelijk de beoogde mini-samenleving:

  • Een levendige en veilige omgeving voor iedereen waarbij op verschillende manieren en tussen verschillende individuen en groepen ontmoeting, verbinding en verrijking tot stand komt. Ontmoetingen, verbindingen en verrijkingen tussen en met (buurt)bewoners, leerlingen, gebruikers (zoals bijv. sporters e.d.) en andere bezoekers van de samenleving.
  • Een samenleving die uitgaat van de kracht en kwaliteiten van de (mini)samenleving waarbinnen iedereen op haar eigen niveau en vanuit eigen ambitie gebied participeert.
  • Een samenleving waarbinnen iedereen telt en ieder er toe doet!

Op dit moment worden de puntjes op de i voor wat betreft deze samenwerking uitgewerkt. Als alles in kannen en kruiken is, komt er een officieel moment waarbij de samenwerking wordt ondertekend en de eerste onderzoeksprojecten gaan starten.

Lees meer over Centre of Expertise Healthy Ageing