“Wij rekenen op de Tirrel en de Tirrel kan op ons rekenen”

De Tirrel krijgt een prominente plaats in de wijk. Dat betekent volgens de initiatiefnemers ook dat de wijk een prominente plek in de Tirrel moet krijgen. Maar hoe ziet de wijk de komst van de Tirrel? Wat kunnen ze en willen ze ermee. Het wijkteam Winsum Zuid-Oost weet er wel raad mee: Tinus van der Weide en Jan Langelaar vertellen erover.

Jan Langelaar en Tinus van der Weide zijn inwoners van Winsum én bestuursleden van het wijkteam Winsum Zuid Oost. Het wijkteam is nu ruim twee jaar actief. Jan: “We hebben met de wijken Lombok, Ripperda en Potmaar een wijkvisie opgesteld. Die is er gekomen na een enquête onder de wijkbewoners. Uit die enquête bleek dat er in Winsum Zuidoost naast alle praktische zaken behoefte bestaat aan meer samenhang en verbinding in de wijk. In die wijkvisie is de leefbaarheid in Winsum Zuidoost een belangrijk thema.”

De wijken zijn zeer divers qua inwoners. Oud en jong, werkend en niet werkend, je vindt alle sociale klassen in de wijken. Tinus: “Als wijkteam willen we zorgen voor leefbaarheid en ontmoeting. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met festiviteiten, zorgen voor elkaar of bijvoorbeeld culturele activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten.”

Ambities

Het wijkteam maakt nu gebruik van diverse faciliteiten in de wijk; vergaderen in een van de basisscholen, wijkinloop bij Terra (Groene School) en bingo/klaverjassen bij De Twaalf Hoven. Tinus: “Maar, we hebben meer en grotere ambities, zoals een eetcafé, het organiseren van workshops, theatervoorstellingen en buitenactiviteiten zoals het exploiteren van moestuinen.”

Jan vertelt dat de visie van de Tirrel naadloos aansluit bij de visie en ambities van het wijkteam. “We waren al lange tijd op zoek naar een vaste plek. Het is natuurlijk heel fijn dat we nu gebruik maken van de andere faciliteiten in de wijk, zoals de scholen, maar een centraal punt zou voor ons heel mooi zijn. En als je dan hoort wat de ideeën zijn… we kunnen alleen maar hopen dat daar voor ons ook een plek komt.”

Samenwerken en samen delen

Voor wat betreft die plek voor de wijkbewoners in de Tirrel zijn de initiatiefnemers helder: die moet er komen. De vraag is alleen nog hoe. De visie van de Tirrel gaat uit van samen. Samenwerken en ook samen delen. De wijk kan gebruik gaan maken van de faciliteiten die voor de scholen en De Twaalf Hoven worden opgezet. Tinus: “Om hierin als wijk te participeren is een prachtige kans voor ons. We hebben natuurlijk straks wel mensen nodig die het mogelijk willen maken in de Tirrel. Want faciliteiten is nog maar de helft van het verhaal. Er moeten ook mensen zijn die straks bijvoorbeeld een meat & eat willen organiseren, of de moestuinen willen bijhouden, workshops willen opzetten. En onze plannen voor natuur- en milieueducatie kan voor de Tirrel een win-win situatie opleveren!”

Over 5 jaar

Hoe het wijkteam de Tirrel over 5 jaar ziet is duidelijk. Tinus: “We hopen op een transparant gebouw met veel glas. Met meerdere ingangen zodat je op verschillende plaatsen de Tirrel kan benaderen. Een eetgelegenheid grenzend aan de buitentuin, zodat je gemakkelijk naar buiten kan. En vooral ook veel ontmoeting en activiteit. En niet alleen tussen acht en vijf uur. Ook graag daarna. Dat moet lukken door bijvoorbeeld de sporthal en een eetgelegenheid.”

Ondanks de mooie ideeën is het voor het wijkteam nu nog lastig om het enthousiasme van wijkbewoners vast te houden. Jan: “De Tirrel staat er nog niet en het is nog abstract. Als we mensen vertellen over de ideeën voor de moestuinen willen ze morgen beginnen. Maar dat kan nog niet. We hopen natuurlijk dat als de Tirrel er straks staat het enthousiasme helemaal losbarst en de wijkbewoners er een bruisend geheel van maken. Wij rekenen op de Tirrel en de Tirrel kan op ons rekenen”.