Leerkrachten De Piramiden en Tiggeldobbe voor een dag de zorg in

 

Op 14 februari voerden scholen in het basisonderwijs actie. De acties verschilden per school. Leerkrachten van De Piramiden en Tiggeldobbe hebben deze dag aangegrepen om hun toekomstige buren/collega’s serieus te ondersteunen en hén werk uit handen te nemen.

De leerkrachten van De Piramiden en Tiggeldobbe hebben op 14 februari tijdens de actiedag van het basisonderwijs de handen uit de mouwen gestoken in De Twaalf Hoven. Beide scholen onderhouden nauwe en warme contacten met De Twaalf Hoven vanuit de ontwikkeling van de Tirrel. Alle drie partijen weten dat het werk in zowel het onderwijs als de zorg onder druk staat en zwaar kan zijn. Leerkrachten hebben daarom gemeend om deze dag de medewerkers van De Twaalf Hoven te ondersteunen. De leerkrachten gingen aan de slag op diverse afdelingen van De Twaalf Hoven en ondernamen activiteiten met de bewoners. Daarnaast was dit een mooie gelegenheid voor de teams om elkaar in andere omstandigheden te ontmoeten en met de toekomstige buren/collega’s van De Twaalf Hoven op te trekken.

Waarom een actie?
Aanleiding voor de actie is het feit dat leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs zich ernstig zorgen maken over de toekomst van het onderwijs. De afgelopen maanden is hier al aandacht voor gevraagd en het kabinet heeft een aantal toezeggingen gedaan. Men vindt deze nog onvoldoende om goede oplossingen te realiseren. Om de aandacht van de politiek te blijven vestigen op de problemen worden estafetteacties georganiseerd.