Kapmelding De Twaalf Hoven

De afgelopen dagen is de kapmelding van Stichting De Hoven en de geplande bomenkap op het terrein van De Twaalf Hoven in het nieuws. Hieronder de reactie van de gemeente Het Hogeland op deze kapmelding. 

“De Tirrel wordt (deels) gebouwd op de plek waarvoor de kapmelding is ingediend. Voor het realiseren van de Tirrel is een omgevingsvergunning ingediend. Daarnaast is er een kapmelding gedaan. Er is zorgvuldig gekeken naar de plaatsing van de Tirrel op het perceel. Ook nieuwe ideeën zijn telkens serieus bekeken en afgewogen. Een belangrijke afweging om de Tirrel op deze plek te realiseren is het feit dat we het huidige gebouw van De Twaalf Hoven zoveel als mogelijk in stand willen houden voordat de Tirrel er staat. Hier wonen kwetsbare ouderen die we niet tweemaal moeten willen verhuizen.

Een eerder uitgevoerd ecologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er geen bomen worden gekapt waarin zich roekennesten bevinden. De betreffende bomen staan ook niet op de lijst van waardevolle bomen. De gekapte bomen blijven op het terrein en worden deel van een ecologisch aangelegde haag van boomstammen en takken. In het kader van de voorbereiding van de realisatie dient ten behoeve van het berekenen van de funderingen (aardbevingsbestendig bouwen) op het terrein nader bodemonderzoek plaats te vinden. Om te voorkomen dat de voorbereidingen vertraagd worden door de broedperiode, wordt voor die periode al de betreffende beplanting verwijderd.

Na de realisatie nieuwbouw en sloop oudbouw vindt gehele compensatie plaats door herplanting. Met diverse buurtbewoners en een afvaardiging van het Wijkteam Zuid-Oost is diverse malen overleg geweest over de inrichting van het park om de Tirrel heen (“Werkgroep Groen”). Iedereen heeft wensen en eisen opgegeven voor de herinrichting. Van alle ideeën zijn zelfs al schetsen gemaakt die ook al met de werkgroep Groen zijn gedeeld en waar enthousiast op gereageerd is. Bekijk de schetsen hier (Schetsontwerp park de Tirrel). Uit de demonstratie afgelopen zaterdag blijkt dat niet iedereen die hierbij aanwezig was, tevreden is. Uiteraard mag je in ons land op eigen wijze je mening laten horen. We blijven luisteren en blijven met iedereen in gesprek.”