Historische stenen geven onderdak aan hypermoderne installaties

Technische installaties. Iedereen weet dat ze ontzettend belangrijk zijn om te kunnen leven en werken in gebouwen, maar we vestigen er zelden aandacht op. Meestal is de techniek zelfs weggewerkt in onooglijke gebouwtjes die vooral niet op moeten vallen. De Tirrel doet dat anders. Daar mag je het techniekgebouw gerust een opvallende verschijning noemen.

Wie niet beter weet zou denken dat gebouw J, zoals het op de bouwtekeningen wordt genoemd, er al eeuwen staat. Maar het is gloednieuw. Opgetrokken uit bakstenen die tussen de 250 en 80 jaar oud zijn en allemaal afkomstig van gesloopte panden in de provincie Groningen. “Toen die partij stenen hier aankwam dacht ik: hoe moet dit ooit een gebouw worden. Maar het is prachtig geworden, het gebouw leeft”, zegt Gerard van Luijk van hoofduitvoerder Rottinghuis.                                     

De Tirrel wordt gasloos

Het gebruik van bestaande bakstenen past in de ambitie van de gemeente Het Hogeland en De Hoven om de Tirrel zo duurzaam mogelijk te maken. En dat blijkt want achter de historische gevel gaan de meest energiezuinige technieken schuil. De Tirrel wordt gasloos. De verwarming en koeling van het gebouw wordt geregeld door 5 warmtepompen, een elektrische ketel en warmte- koude opslag. Voor die WKO’s worden bronnen geslagen van 150 meter diep. 

“In het techniekgebouw komt alles samen. De elektrotechnische installaties, zoals een transformator en noodstroomaggregaat. En daarnaast de klimaattechnische installaties en de sprinklerpomp met waterbassin. De kelder van het techniekgebouw komt vol water te staan, waarmee de sprinklers kunnen blussen”, zegt Harold Suk, projectleider namens  Harwig Installatietechniek, onderaannemer van Rottinghuis.

Meerdere doelgroepen, verschillende behoeften
De Tirrel heeft twee technische uitdagingen. Het gebouw moet aardbevingsbestendig worden en heeft meerdere doelgroepen. De sporthal bijvoorbeeld moet voldoen aan de eisen van sportkoepel NOC/NSF. “Zij stellen specifieke eisen aan de verlichting en willen geen obstakels aan wanden. Daarnaast heb je de scholen, de zorg en kinderopvang, die ook allemaal verschillende behoeften hebben.”

Ook het aardbevingsbestendig bouwen maakt de aanleg van installaties complex. Suk: “De verlichting moet verankerd worden in plafonds. Kabelgoten kunnen we niet doortrekken maar moeten we onderbreken zodat ze schokken op kunnen vangen. En natuurlijk moeten de brand- en veiligheidsinstallaties voldoen aan de nieuwste eisen. Daarover hebben we regelmatig contact met de Veiligheidsregio, om zeker te weten dat we up to date zijn.” Alles bij elkaar staat er eind 2022 een gebouw dat toekomstbestendig is en waarin het voor kinderen, ouderen, sporters en alle andere Hogelandsters goed toeven is.