“Gebouw van de Tirrel krijgt een gezellig binnenplein”

TEAM4 werkt aan ontwerp gebouw met behulp van creatief en technisch ontwerpteam

Vlak voor de zomervakantie werd bekend dat TEAM 4 Architecten uit Groningen de Tirrel mag ontwerpen. Omdat we echt vaart willen en moeten maken met de Tirrel is dan ook direct gestart met het ontwerp. Martine Drijftholt, Annemiek Visser en Mahdi Al Sraiffe is binnen TEAM 4 het “Tirrel-team”. Ze vertellen over hun werk, de opdracht en hun visie op de Tirrel.

Martine Drijftholt, naast architect ook directeur van TEAM 4: “De zomer begon voor ons feestelijk nadat duidelijk werd dat wij de Tirrel mochten gaan vormgeven. Dat wij een bijdrage mogen leveren aan dit unieke idee is voor ons bijzonder. Het is voor ons echt een uitdaging om de visie van de Tirrel te verwoorden in het ontwerp van het gebouw.”

Ontwerpteams

Er is een creatief ontwerpteam en een technisch ontwerpteam ingesteld. Hierin zitten direct betrokkenen van de scholen, De Hoven en de gemeente. Annemiek Visser: “Dat werkt heel fijn. De techneuten hoeven zich bijvoorbeeld niet bezig te houden met de plaatsing van de deuren en de hoogte van de ramen. De leden van het creatieve team hoeven zich zo ook geen zorgen te maken over luchtventilatieroosters en dakconstructie.”

Mahdi Al Sraiffe: “Ons uitgangspunt was het Programma van Eisen. Daarin staat de visie heel mooi verwoord, maar daarin staat ook gewoon harde data over m2. Dat hebben we helemaal ontleed en we hebben overal puzzelstukjes van gemaakt. En nu zijn we bezig om die puzzelstukjes in elkaar te leggen in een ontwerp. Iedere 2 weken komen de teams bij elkaar. Dat zijn eigenlijk sessies waarop we met z’n allen hardop nadenken. Vervolgens verwerken wij alles weer in het ontwerp. En uiteindelijk, beetje bij beetje, ontstaat dan het gebouw.”

Binnenstraat of binnenplein?

Een tipje van de sluier over de vorm van het gebouw? Annemiek: “Het dorpse karakter moet herkenbaar zijn en zo ook het feit dat er ruimte is voor ontmoeting. Je moet elkaar spontaan kunnen tegenkomen. Er is tijdens het schrijven van het Programma van Eisen al met een schuin oog gekeken naar hoe een ontwerp er mogelijk uit kan zien. Er is toen gesproken over een ontwerp waar de verschillende ruimtes grenzen aan een soort binnenstraat en een ontwerp waar de verschillende ruimtes grenzen aan een soort binnenplein. Uiteindelijk is gebleken dat het “plein” model meer recht doet aan de visie en de dorpse sfeer. Een spontane ontmoeting is er eerder en het plein brengt gezelligheid.”

Martine: “Er zijn veel partijen die iets vinden en willen. Dat maakt het complex én boeiend. We proberen het beste gebouw te maken voor iedereen door inbreng van alle partijen en hen mee te nemen in de keuzes die gemaakt moeten worden. Wat we bijvoorbeeld hebben gedaan is alle functies die de gebruikers in het gebouw nodig hebben een kleur gegeven. En dan niet iedereen een eigen kleur maar en kleur die de mate van ontmoeting aangeeft. De verbinding en spontane ontmoetingen is waar de visie van de Tirrel over gaat, maar ook jezelf kunnen zijn. Zo zijn er open ruimtes waar alles en iedereen samenkomt (rood), multifunctionele ruimtes die onderling uitwisselbaar zijn (blauw en geel) en ruimtes die privé zijn (wit). In het ontwerp komt nu duidelijk naar voren dat de ruimtes met een rode functie – dus functies waar veel ontmoeting is of gezamenlijk gebruik is – in het midden van het gebouw zitten, rondom het centrale plein. Als je ergens naar toe gaat in het gebouw kom je daar altijd langs. De ruimtes die echt privé zijn, zitten meer aan de buitenrand van het gebouw waar het rustiger is.”

Speels ontwerp

Verder wordt het gebouw zodanig ontworpen dat het ruimte biedt voor de toekomst, voor een eigen invulling en vrijheid in het gebruik. De Tirrel wordt toekomstbestendig, flexibel en veranderbaar. Het ziet ernaar uit dat het een speels ontwerp wordt met schuine daken van verschillende hoogtes. De planning is dat medio november/december de gemeenteraad besluit over het voorlopig ontwerp. Daarna wordt de stap gemaakt naar het definitief ontwerp.