de Tirrel organiseert inloopbijeenkomsten over aanvraag Omgevingsvergunning

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van de Tirrel. De procedure wordt naar verwachting eind februari afgerond. De Tirrel wordt een prominent gebouw in het dorp. We vinden het belangrijk dat buurtbewoners en andere betrokkenen weten wat er gebouwd wordt, waar, wanneer en wat er voor nodig is om de bouw te realiseren.

We organiseren daarom begin februari inloopbijeenkomsten op verschillende momenten en locaties. Hier kunt u zich laten informeren en vragen stellen. De bijeenkomsten worden aangekondigd via de website van de Tirrel, de nieuwsbrief en worden gepubliceerd op Facebook en Twitter.