Bouw de Tirrel start in 2021

De bouw van de Tirrel gaat naar verwachting in 2021 van start. Het technisch ontwerp en het bestek is rond de zomer van 2019 gereed. Na de zomer wordt gestart met de selectie van de aannemer. Voor zowel het maken van het technisch ontwerp als selectie van de aannemer moet een Europese aanbesting doorlopen worden. Dit kost tijd. Begin 2021 kan daadwerkelijk aan de bouw worden begonnen. Het bouwen zelf duurt daarna nog zo’n 20 maanden.

De bouw van de Tirrel is een groot en ingewikkeld proces. Al met al duren de voorbereidingen voor de Tirrel langer dan vooraf gedacht. Het ontwerp van de Tirrel is inmiddels gereed. De volgende stap is het realiseren van het technisch ontwerp met bestek. Hiervoor moet een Europese aanbesteding doorlopen worden. Dit was niet voorzien. De prijzen in de bouwwereld voor voorbereidende werkzaamheden zijn gestegen. Hierdoor kwamen de kosten boven de drempel uit waarvoor een Europese aanbesteding verplicht is. De procedure voor zo’n aanbesteding kost meer tijd. Daarnaast speelt mee dat door de grote vraag in de bouw leveranciers moeilijker beschikbaar zijn en meer tijd vragen om hun werkzaamheden uit te voeren.

Het technisch ontwerp en bestek is rond de zomer van 2019 gereed. Hierna wordt vervolgens aanbesteding voor een aannemer concreet uitgezet. Ook dit wordt een Europese aanbesteding. Dit proces neemt ruim 10 maanden in beslag. Hier bovenop komt tevens de onzekerheid over de aardbevingen en de consequenties voor het versterkt bouwen. Dit maakt het ontwerpproces nog eens extra complex. De verwachting is dat de bouw vervolgens begin 2021 van start kan gaan. De feitelijke bouw neemt zo’n 20 maanden in beslag.