“Aanwinst voor totale basisonderwijs in Winsum”

De harten van Simon van der Wal en Aris Fickweiler gingen sneller kloppen tijdens de excursie in Uden. En dachten ‘wat een aanwinst zou zo’n vorm voor Winsum zijn’. En nu, ruim een jaar later, zijn we zoveel stappen verder, is de Tirrel geboren en gaat het gebeuren. De bestuurders van de scholenorganisaties VCPO Noord Nederland en Lauwers & Eems zijn trots op dit geweldige project.

Simon van der Wal (VCPO Noord Nederland): “Ja, dit is een geweldig project. VCPO heeft nog niet eerder op deze schaal samengewerkt. We zijn ontzettend trots op de beide scholen en schooldirecteuren die dit project met hart en ziel trekken. Het is geen sinecure om dit naast je algemene werkzaamheden als schooldirecteur erbij te doen. Er wordt vanaf het eerste moment constructief samengewerkt en daarmee hebben we een heel belangrijk ingrediënt in huis om dit project succesvol te maken.”

De Tirrel past uitstekend in de visies van beide organisaties. Er was ooit spraken van vijf scholen onder één dak, toen vier, drie en nu blijven er nog twee over. Aris Fickweiler (Lauwers & Eems): “De organisaties hebben de keuze gemaakt om beide een school in de Tirrel onder te brengen. Een aanwinst voor het totale basisonderwijs in Winsum. Ik denk dat in weinig dorpen in Nederland de keuzemogelijkheden voor ouders met schoolgaande kinderen zo groot is als in Winsum. En meer nog: de Tirrel brengt bovendien geen standaard keuzemogelijkheid met zich mee. Het gaat om onderwijs en ouderenzorg, bij en met elkaar. Mooi om daar als ouders je kind naar toe te brengen en op te halen. Het zou mij, als ouder, een grote aantrekkingskracht hebben.”

Verbroedering

Het project vordert in sneltreinvaart. Simon en Aris kijken op afstand mee. Vanzelfsprekend worden grote en belangrijke besluiten door hen bekrachtigd. Simon: “We blijven scherp op onze eigen visie en identiteit. Het is géén samenwerkingsschool. We gebruiken ruimtes samen, we maken afspraken over kinderopvang, we delen onze pedagogische visies en kijken waar overeenkomsten en verschillen zitten.”
Aris vult aan: “Er vindt verbroedering tussen twee scholen plaats. Beide scholen zijn groot genoeg om zelfstandig te opereren. Dus daarvoor is samenwerking sec niet nodig. Samenwerking zit vooral in visie op de Tirrel, hoe gaan we straks met elkaar om -dus de scholen, en ook De Twaalf Hoven-, wat doen we samen en wat blijven we apart doen. Als je dan ziet wat de samenwerking aan verrijking oplevert, dan is dat een grote meerwaarde.”

Balans zoeken

Naast de scholen is De Twaalf Hoven als derde partij ook een belangrijke partner. Nog niet eerder hebben de scholen op deze schaal samengewerkt met en zorgpartij. En De Twaalf Hoven is ook nog eens een bijzondere zorginstelling waar gezorgd wordt voor kwetsbare ouderen. Simon: “Ja, dat is andere koek. Voor ons staat onderwijs bovenaan de lijst, voor De Twaalf Hoven staat zorg op nummer 1. Beide functies moeten naast elkaar kunnen bestaan in dit gebouw. Balans! Mensen zijn dan ook belangrijk. Er hangt een duidelijke visie achter de Tirrel en hoe kinderen, bewoners en de buurt met elkaar samen in het gebouw kunnen leren, wonen, werken of op andere wijze actief kunnen zijn. De mensen die hier nu dagelijks mee bezig zijn, zijn de grondleggers van de Tirrel. De continuïteit van de Tirrel zit in die mensen, dat moeten we vasthouden.”

De bouw van de Tirrel start medio 2018, als alles volgens planning gaat. De architect is geselecteerd en er wordt binnenkort gestart met het ontwerp van het gebouw. Over het eindresultaat zegt Aris: “We proberen de voorwaarden te creëren waarvan je denkt dat daarmee de Tirrel kan worden zoals we voor ogen hebben. We weten natuurlijk niet of dat in de praktijk zo zal gaan. Voor mij is de Tirrel een succes als ik straks een keer binnenwandel en ik op een onbewaakt ogenblik zie dat een van de kinderen en een bewoner van De Twaalf Hoven contact maken. Dat ze plezier aan elkaar beleven. Dan is de Tirrel voor mij al geslaagd!”