Aanbesteding technisch ontwerp de Tirrel

Het definitief ontwerp (DO) is inmiddels gereed. De aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de Tirrel is ingediend. De volgende stap is het opstellen van het technisch ontwerp inclusief bestek en een uitvoeringsgereed ontwerp. Inmiddels is de aanbesteding op Tenderned gepubliceerd.