Aanbesteding de Tirrel voltooid, bouw voorlopig gegund aan aannemer Rottinghuis

Er is een belangrijke stap gezet met de voltooiing van de aanbesteding van de bouw van de Tirrel. Gemeente Het Hogeland bericht over deze aanbesteding en het vervolg het volgende:

Realisatie van de Tirrel kost Het Hogeland op jaarbasis ruim 100.000 euro meer

Er is een belangrijke stap gezet in de voltooiing van de aanbesteding van de Tirrel. Uit de aanbesteding, die recent werd afgerond, blijkt echter dat de kosten voor de Tirrel op jaarbasis ruim 100.000 euro hoger uitvallen. Omdat de Tirrel in grote mate bijdraagt aan de toekomstbestendigheid en leefbaarheid van Winsum vindt het college het wenselijk om de Tirrel te realiseren en verantwoord om extra kosten te maken. Daarom zal ze de gemeenteraad van gemeente Het Hogeland verzoeken dit financieel mogelijk te maken.

De totale kosten zijn voor de gemeente 9,3 miljoen hoger. Met de bouw van de Tirrel – die samen met De Hoven wordt gerealiseerd – is in totaal 34 miljoen gemoeid. De bouwkosten worden afgeschreven over een periode van 40 jaar.
De hogere bouwkosten zijn te verklaren. De bouwmarkt kent over het algemeen een forse prijsstijging en voor de Tirrel specifiek is er sprake van een prijsstijging door aangescherpte regelgeving, zoals bijvoorbeeld brandveiligheidsvoorschriften. Daartegenover staan ook extra huurinkomsten, een bijdrage van de NAM, subsidies van NCG en Provincie Groningen en een versobering van 600.000 euro. Dit pakket van maatregelen leidt ertoe dat uiteindelijk de gemeentelijke begroting wordt belast met een extra bedrag van ruim 100.000 euro per jaar. Voor De Hoven blijven de kosten binnen het al eerder bijgestelde budget.

Wethouder Harmannus Blok: “Binnen Het Hogeland hebben we een pittige bezuinigingsopdracht. Toch vinden wij het wenselijk en verantwoord om de raad te vragen de Tirrel financieel mogelijk te maken. Want de Tirrel is als totaalvoorziening belangrijk voor Winsum en omgeving. We brengen zorg voor ouderen, primair onderwijs, binnensport en recreatie bij elkaar. Dat is een investering die bijdraagt aan het woon- en leefklimaat in de regio, nu en in de toekomst. Het is een stimulans voor Winsum als aantrekkelijke plaats tussen stad en wad. Bovendien is de Tirrel een uniek concept; het verbindt op bijzondere wijze misschien wel de meest prominente groepen uit de samenleving: kinderen en kwetsbare ouderen. Het maakt verbinding met de omgeving en brengt levendigheid.”

Selectie aannemer

Aannemer Rottinghuis is als gunstigste naar voren gekomen uit de aanbestedingsprocedure. De bouw van de Tirrel is voorlopig aan hen gegund. De gunning is nog onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de gemeenteraad van Het Hogeland. Rottinghuis is gevestigd in de Stad Groningen en maakt deel uit van de Koninklijke VolkerWessels.

Bij de selectie van de aannemer is naast prijs-kwaliteit ook gekeken naar social return, duurzaamheid en communicatie. Jannie Nijlunsing, bestuurder De Hoven: “Het is mooi nieuws dat we weer een stap hebben gezet bij het realiseren van dit belangrijke project voor Winsum en omgeving. Alle partijen hebben hierin goede samenwerking hard aan gewerkt. Rottinghuis heeft het keurmerk ‘Bewuste Bouwers’. Dat betekent onder meer dat mensen een afstand tot de arbeidsmarkt worden betrokken bij de bouw om zo werkervaring op te doen. Dat vinden wij belangrijk. Zo kunnen we zowel onze hoge duurzaamheidsambitie realiseren en ook nog eens tijdens de bouw al iets betekenen voor de lokale arbeidsmarkt.”