Vervolgbijeenkomst Thomas Rau

Op donderdag 16 december heeft een lezing van Thomas Rau plaatsgevonden. Hierdoor zijn we geïnspireerd geraakt  in het denken in duurzaamheid. De projectgroep van de Tirrel wil opgedane kennis en informatie over duurzaamheid graag inzetten voor de Tirrel en hierover verder praten met diverse partijen. Er vindt een bijeenkomst plaats op donderdag 18 januari. De uitnodiging hiervoor is inmiddels verzonden.