Kinderen en bewoners De Twaalf Hoven ontdekken de natuur

Op 8 mei gaat een groep kinderen van obs Tiggeldobbe en cbs De Piramiden, samen met een aantal bewoners van De Twaalf Hoven samen de natuur in. Hoewel het gebouw van de Tirrel er nog niet staat, zijn er regelmatig ontmoetingen tussen kinderen en bewoners. Dit in het kader van ontmoeten, verbinden en verrijken.
Onlangs heeft Natuur en Milieueducatie Winsum, een aantal lessen en leskisten ontwikkeld. Naast prachtige en praktische lessen op papier, is daarbij ook ondersteuning in de vorm van mensen en allerlei materialen. Eén van de thema’s is Sloot en Plas. Dit thema wordt door de kinderen en ouderen ter hand genomen. Ze gaan samen aan de slag bij het water wat tussen De Piramiden en Tiggeldobbe ligt.
Doel is om te kijken en te onderzoeken welke dieren en planten er leven in de brede sloot. Hierbij is er ondersteuning van de vrijwilligers van Natuur en Milieueducatie Winsum en de leerkrachten. Daarnaast geeft het samen uitvoeren van deze activiteiten door kinderen van verschillende scholen en bewoners een extra dimensie.