Bijpraten klankbordgroepen, medezeggenschaps- en teamleden/medewerkers

Regelmatig laten wij wat van ons horen over wat er allemaal gebeurt. De buitenwereld merkt en ziet niets, maar toch zijn we hard bezig met het realiseren van de Tirrel.

Op 14 januari stellen we klankbordgroepen, medezeggenschaps- en teamleden/medewerkers in de gelegenheid om informatie op te doen omtrent de bouw. Wat is de stand van zaken, wat is er al gebeurd, wat zit er aan te komen, hoe zit dat er in de praktijk uit, wanneer verwachten we de eerst paal, enz.

Reserveer deze datum al vast in je nieuwe agenda!