Bijpraatsessie de Tirrel

Op maandag 16 oktober vindt een bijpraat sessie bij over de ontwikkelingen/vorderingen rondom de Tirrel. O.a. architect Martine Drijftholt van Team4 Architecten zal een en ander vertellen.
Hiervoor zijn vertegenwoordigers van de wijk, klankbordgroepleden, teams en leden
van de medezeggenschapsraden van beide scholen uitgenodigd.