Twee basisscholen verhuizen van hun huidige locatie naar deze nieuwe plek in Winsum. De scholen Tiggeldobbe en De Piramiden gaan op deze plek straks waar mogelijk samenwerken. Dat doen de scholen vanuit de gedachte om elkaar te versterken. Daarbij behoudt iedere school wel zijn eigen identiteit en kijk op het onderwijs. Maar ruimtes kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk gedeeld worden. Denk aan het gezamenlijk gebruik gemaakt van het speelplein, de speellokalen, een themalokaal, bibliotheek en aula. De lokalen en leerpleinen worden niet gedeeld en zijn exclusief voor de school.

De kinderen van beide scholen gaan straks samen naar school in een mooi, overzichtelijk, duurzaam en veilig gebouw. Dit gebouw is niet alleen op de scholen gericht. Het is een plek voor iedereen en alle leeftijden. Naast de twee scholen kruisen verschillende functies en bezoekers elkaar. Ook kinderopvang krijgt een plek. Hierdoor kunnen kinderen van 07.00 tot 19.00 uur op de locatie verblijven. Einddoel is een ‘rijke’ omgeving waarvan kinderen kunnen leren en profiteren.

CBS De Piramiden

De Piramiden geeft kinderen in Winsum de kans bieden om christelijk onderwijs te volgen dat hen de ruimte biedt om het eigen leerproces te sturen en hun talenten binnen en buiten de school te ontwikkelen. De school is religieus tolerant. Kinderen van wie de ouders de visie van de school en de vereniging respecteren zijn welkom.

Meer over De Piramiden

OBS Tiggeldobbe

Tiggeldobbe is een openbare school, waar alle leerlingen, ongeacht hun geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond, welkom zijn. We besteden positief en actief aandacht aan verschillen in ideeën en (geloofs-) overtuigingen.

Meer over Tiggeldobbe